Wypoczynek

I. PIĘKNA PRZYRODA

Ranczo u Noego położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Bolimowskiej. Zapewnia to naszym Gościom możliwość obcowania z piękną i w wielu miejscach pozostającą nadal dziką przyrodą.
Na obszarze puszczy stworzony jest Bolimowski Park Krajobrazowy, który wraz z otuliną obejmuje obszar ponad 23 tys.ha. Do walorów Parku należą w szczególności:

* blisko 100 gatunków roślin rzadkich i chronionych

* ponad 160 gatunków zwierząt chronionych (m. in. ryś, bóbr, wydra, bocian czarny, zimorodek, bielik, orlik krzykliwy), 16 gatunków zwierząt łownych (m. in. łoś, daniel, sarna, dzik, lis)

* 5 rezerwatów przyrody: „Rzeka Rawka” – 497 ha (koryto rzeczne i pas 10m od brzegów), „Kopanicha” – 42ha (obejmuje mozaikę lasów typowych dla Mazowsza: olsu, łęgu olszowego, boru bagiennego i grądu), „Ruda-Chlebacz” – 12ha (las olszowy), „Puszcza Mariańska” – 120 ha (stuletni las liściasty), „Siwica” – 68ha (śródleśna polana,  podmokła z jeziorkami powstałymi w starych wyrobiskach torfowych, ze zbiorowiskiem roślinności łąkowej i torfowej, ostoja wielu gatunków ptaków i owadów)

* obszary Natura 2000: „Dolina Rawki”, Polany Puszczy Bolimowskiej, Dolina Grabinki, Łąki Żukowskie.

 

II. OTOCZENIE ZABYTKÓW

Dla turystów oraz miłośników historii w zasięgu ręki pozostaje wiele zabytków świeckich i sakralnych. Warte zobaczenia są w szczególności:

* NIEBORÓW – zespół pałacowo-parkowy rodziny Radziwiłłów oraz kościół w Nieborowie

* ARKADIA – park romantyczny w stylu angielskim założony przez Helenę Radziwiłł

* BOLIMÓW – renesansowe kościoły, kiedyś ważny ośrodek ceramiki

* ŁOWICZ – muzeum regionalne w gmachu pomisjonarskim z XVIII w., bazylika katedralna z 1625-1658 r., kościół oo. Pijarów z 1672-80 r., ratusz klasycystyczny z 1825-28 r., kościół Św. Ducha – wzniesiony na pocz. XV w.

* SKIERNIEWICE – niegdyś rezydencja arcybiskupów gnieźnieńskich, osada pałacowa z 1619 r., rynek z ratuszem z połowy XIX w., kościół św. Jakuba z 1782 r., dworzec kolei Warszawsko-Wiedeńskiej z 1875 r.

*  SROMÓW – Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich

* MIEDNIEWICE – wieś, z zespołem kościelno-klasztornym (jeden z najcenniejszych zabytków barokowych Mazowsza), kolorowy drzeworyt w
kościele czczony jako cudowny obraz Matki Boskiej Miedniewickiej, tradycyjne miejsce pielgrzymkowe z odpustami

* cmentarze z I wojny światowej m.in. w Kolonii Bolimowskiej-Wsi, Joachimowie Mogiłach, Wólce Łasieckiej, Budach Grabskich, Kamionie

* liczne kapliczki i krzyże przydrożne w okolicy.

 

III. RUCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Wycieczka piesza, konna, czy rowerem po Puszczy Bolimowskiej, po wyznaczonych trasach i szlakach lub poza nimi, w otoczeniu zieleni i śpiewu ptaków, zrelaksuje najbardziej zmęczony organizm, pozwoli zapomnieć o pracy, codzienności, problemach. W okresie lata i jesieni przyniesie dodatkowe korzyści – kosz grzybów lub runa leśnego.

 

IV. POZA CZASEM i POZA ŚWIATEM

Tu czas biegnie „inaczej”. Zapomnisz o całym świecie.

 

V. W ZASIĘGU RĘKI

Tylko 1 godz. drogi z Warszawy lub z Łodzi -> Autostradą A2 do węzła Skierniewice, później kierunek na Łowicz, kawałek drogą do Nieborowa i za Pałacem Radziwiłłów ukośnie w prawo na PIASKI. Droga prosta jak drut :)))

DO ZOBACZENIA !