Sezon 2014

Jakub Ciemnoczołowski i Mirosław Stańczyk zapraszają na kurs:

PRZYGOTUJ KONIA DO TURYSTYKI

Zapraszamy na trzydniowy kurs poświęcony przygotowaniu koni do przyjemnego i bezpiecznego uprawiania turystyki konnej w terminie 20-22 06 2014

Program kursu obejmuje:

1. Techniki zapoznające i przygotowujące konia do pokonywania przeszkód terenowych z ziemi w oparciu o naturalne metody szkolenia koni.
2. Rozwiązywanie problemów i pokonywanie przeszkód terenowych z siodła.
3. Dobór rzędu końskiego oraz niezbędnego ekwipunku w tym odzieży do turystyki konnej.
4. Jednodniowy wyjazd w teren.

Kurs odbędzie się w stajni afiliowanej przez PTTK – „Ranczo u Noego” mieszczącej się w miejscowości

Piaski
20a koło Nieborowa
powiat Łowicz.

W kursie może wziąć udział 8 par koń i jeździec oraz wolni słuchacze.

Na miejscu istnieje możliwość wykupienia noclegu , boksu dla konia , wynajęcia konia, zakupu sprzętu do turystyki konnej.

Koszt trzydniowego szkolenia to 550 zł z koniem, a 200 zł wolny słuchacz.

Kurs poprowadzą:

Jakub Ciemnoczołowski – Instruktor Wykładowca PTTK, kaskader konny , trener naturalnych metod szkolenia koni.(Tel: 601- 67-99-66, e-mail: ciemny.j@interia.eu)

Mirosław Stańczyk – Przodownik turystyki jeździeckiej PTTK, właściciel „Rancza u Noego” .(Tel: 602-47-12-79, email: mirek@ranczounoego.pl)

Ośrodek  PTTK – Ranczo u Noego zaprasza na kurs przodowników turystyki jeździeckiej PTTK I-go stopnia w stylu western.

W dniach 08.05 do15.06.2014r. w Piaskach k. Nieborowa (woj. łódzkie) odbędzie się kurs przodownika turystyki  jeździeckiej I-go stopnia w stylu western uprawniający do prowadzenia jazd na ujeżdżalni przygotowujących turystów do wyjazdów w teren oraz do prowadzenia spacerów i  wycieczek konnych na określonym terenie (okolice macierzystego  ośrodka jeździeckiego), a także do szkolenia, egzaminowania i  przyznawania popularnej odznaki jeździeckiej.

Kurs rozpoczyna się praktycznym egzaminem wstępnym w dniu 08.05.2014r., a kończy egzaminem praktycznym i teoretycznym w dniu 15.06.2014r. Zajęcia odbywać się będą w afiliowanym ośrodku PTTK Ranczo u Noego w miejscowości Piaski 20A.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończone 18 lat, odpowiedni stan zdrowia, członkostwo w PTTK, zdanie praktycznego egzaminu kwalifikacyjnego jeździeckiego. Z egzaminu kwalifikacyjnego zwolnieni są posiadacze brązowej odznaki turystyki jeździeckiej PTTK w stylu western.

Przewidywany koszt kursu wraz z opłatą egzaminacyjną wynosi 1.400 zł + opłata za egzamin wstępny w wysokości 100 zł. W przypadku większej ilości uczestników opłata ulegnie zmniejszeniu.

Koszt egzaminu końcowego dla osób nie biorących udziału w szkoleniu wynosi 150 zł.
Istnieje możliwość zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia na miejscu.
Koszt noclegu: 25 zł za dobę w pokoju turystycznym.
Koszt wyżywienia: 45 zł wyżywienie całodzienne (śniadanie, obiad, kolacja).
Maksymalna liczba uczestników: 10 osób. Minimalna liczba uczestników: 6 osób.

Dodatkowe informacje na temat kursu oraz przyjmowanie zgłoszeń: Mirosław Stańczyk – kierownik kursu, tel 602 47 12 79, mirek@ranczounoego.pl

Zgłoszenie na wypełnionym formularzu należy przesłać drogą e-mailową na adres mirek@stolmebl.com lub drogą pocztową na adres: Piaski 20A, 99-416 Nieborów z dopiskiem na kopercie „Kurs przodowników”.

Uczestnicy kursu zobowiązani są do wpłacenia zaliczki w wysokości 200 zł w terminie złożenia deklaracji uczestnictwa oraz opłacenia całego kursu do dnia 10.05.2014r. Zaliczka zostanie zwrócona jeśli kandydat na kurs nie zda egzaminu wstępnego.